Детска кухня МАКАРОН

Вие сте тук: Начало / НАШАТА КУХНЯ / Качество и отговорност

Качество и отговорност

Несъмнено най-сложната част от нашата работа е именно дисциплината и самоконтрола, които водят до високото качество на храните ни. Ние сме наясно всяка минута с изключително високата отговорност, която носим и не допускаме дори и най-малък компромис с дисциплината на работа, хигиената, продуктите, съдовете и чистотата на работната ни среда. За разлика от другите детски кухни, 70% от работния ни ден преминава в почистване, обработка и подготовка на храната , за да можем да сме 100% сигурни, че крайния продукт е достатъчно добър за Вас и вашето семейство.

Да, ние приемаме много сериозно отговорността за качеството и чистотата на хранта, и за да Ви успокоим, че сте в добри ръце, каним всеки който се съмнява в нашите думи да ни посети и да се убеди сам.

Ние, колектива на Детска кухня МАКАРОН, най-смело твърдим, че нашата храна е най-качествена, най-полезна и най-чиста в целия регион, и го доказваме всеки ден!

Фактите го доказват :

Детска кухня МАКАРОН е единствената фирма за детски храни в област Пазарджик, която преминава доброволни тестове за качество на крайния продукт  в лабораториите на Агенцията по храните – гр. Пазарджик– ФАКТ!

Към дата 01.05.2011г. след потвърждение от Агенцията по храните – гр. Пазарджик няма данни за нито една детска кухня, поискала доброволен лабораторен анализ на храните си, освен Детска кухня МАКАРОН. Анализът на нашите храни е 100% позитивен с до 3 пъти повече необходими вещества за разтежа на децата от описаните необходими норми по наредба.

Анализът е удостоверен с Протокол № 11-12/24.01.2011 от микробиологично изследване на готово ястие от РИОКОЗ - гр. Пазарджик

 

Детска кухня МАКАРОН е единствената кухня в област Пазарджик, която е ползвала сертифицирани антибактериални бои, уплътнители и други материали за строежа и устройството на работните помещения - ФАКТ!

Към дата 01.05.2011 г. след проверка в регистъра на фирмите прозиводители на антибактериални продукти за строителството, които имат право да издават сертификати за съответствие и протоколи за лабораторни анализи, няма данни за издадени сертификати на други детски кухни в Пазарджишка област.

Всички сертификати за съответствие на гореспоменатите продукти са издадени своевременно за детска кухня МАКАРОН.

 

Детска кухня МАКАРОН работи по Система за самоконтрол, приета от министерството на здравоопазването на Република България, която е специализирана в следните области:

  1. Хигиена на персонала
  2. Програма за контрола на вредителите
  3. Програма за съхранение на продуктите
  4. Програма за технологична обработка
  5. Добри производствени и хигиенни практики
  6. Анализ на опасностите и контрол на критичните точки НАССР

 

Документи и сертификати

Детска кухня МАКАРОН е собственост на СКАРПА ЕООД, с Удостоверение за регистрациа № T133308235 от дата 08.02.2011г. и Удостоверение за въвеждане в експлотация № от дата 26/16.12.2010.

 

Детска кухня МАКАРОН е представлявана от Манола Лазарова и е регистрирана със Здрaвно заключение за оценка на инвестиционен проект № ПДС – 41/24.06.2010 от ЕС № 24/2.06.2010г.Заключение: "Инвестиционния проект съответства на здравните норми и изисквания"

 

Доставката по домовете се извършва от специализиран автомобил с Удостоверение за вписване в регистъра № 1327004372/08.02.2011г. за ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ -  АВТОМОБИЛ ЗА ПРЕВОЗ НА ХРАНИ. Автомобила е реконструиран със специални материали, непозволяващи развитие на бактерии и вредители.

 

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

 Наредба № 26/18.11.2008 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

 Наредба № 23/19.07.2005 за физиологичните норми за хранене на населението

 Наредба № 23 за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните